Menu
Home Page

Staff

Come and meet the staff

Headteacher:  Mrs. E. Hughes

 

Deputy Headteacher - ALNCo - LSC Lead : Ms. H. Newman 

 

Senior Leader - Curriculum Lead: Mrs. A. Southard

 

Admin Officer/Clerk: Miss. E. Edwards

 

School Bursar: Ms.C.Nesbitt

 

Family Liaison Officer:  Miss C. Topper

 

Bluebells

Teacher:  Mrs. S. Griffiths

Teaching support:  Mrs. J. Peters

 

Robins

Teacher:  Mrs. N. Day

Teaching support: Mrs. D. Boucher

 

Squirrels

Teacher: Mrs. B. Williams

Teaching support: Mrs. M. Rowlands

 

Blodau (LSC)

Teacher:  Miss. M. Rowlands

Teaching support:  Mrs. L. Sullivan, Ms. A. Larcombe,  Miss R. Macey, Mrs K. Morris.

 

Butterflies

Teacher:  Ms M. O'Brien

Teaching support:  Mrs. C. Hammond

 

Hedgehogs

Teacher:  Ms. C. John

 

Foxes

Teacher:  Mrs A. Southard

 

Bumblebees (LSC)

Teacher: Ms K. Roberts

Teaching support:    Mr B. Jenkins. TBC. TBC.

 

Support TA's:

Mrs. D. Sowter

Mr. P. Grundy

Mrs. N. Evans

Miss. A. Griffiths

Miss. C. Pinchess

Miss. C. Doran

Mrs. K. Cole

 

Caretaker:  Mr B. Jordan

 

Dinner Supervisors: 

Mrs. J. Peters

Miss. K. Mahoney

 

Cook:

Mrs. H.Watkins

 

 

 

Top